REKLAMA

Nowa wystawa stała w Muzeum Miasta Jaworzna

19 grudnia 2014 roku (piątek) o godzinie 18.00 w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna nastąpi otwarcie nowej wystawy stałej: Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami merytorycznymi projektu są: Tauron Wydobycie i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wystawa w rzetelny i atrakcyjny sposób przedstawia okoliczności powstania i funkcjonowania – najstarszej w granicach przedrozbiorowej Polski – kopalni węgla kamiennego w Szczakowej w 1766 roku oraz rozwój górnictwa węgla w XIX wieku, który implikował ożywienie innych gałęzi przemysłu i przyczynił się do przekształcenia rejonu z wiejskiego w przemysłowy. Górnictwo miało olbrzymi wpływ na przemiany industrializacyjne, demograficzne i społeczne oraz procesy urbanizacyjne. Przemysłowy charakter miasto zawdzięcza, trwającej ponad 200 lat, eksploatacji bogatych złóż węgla kamiennego. Rozwój górnictwa węgla kamiennego implikował powstanie i ożywienie innych gałęzi przemysłu: energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicznego. Coraz większa część lokalnej społeczności znajdowała zatrudnienie w górnictwie i pozostałych gałęziach przemysłu. Kopalnie, dbając o swoich pracowników, budowały domy dla urzędników, kolonie robotnicze, szkoły, ochronki i inne budynki użyteczności publicznej. Wiele z nich zachowało się do dnia dzisiejszego, dalej pełniąc swoją pierwotną funkcję.

Historia górnictwa to jedno z głównych zagadnień badawczych Muzeum Miasta Jaworzna. Do realizowanych uprzednio projektów wydawniczych i edukacyjnych dołączyła nowa wystawa stała – mówi dyrektor Przemysław Dudzik – dzięki której wiedza na temat miejscowego górnictwa będzie popularyzowana. Na wystawie zostaną zaprezentowane najcenniejsze eksponaty ze zbiorów naszego Muzeum oraz obiekty przekazane przez Tauron Wydobycie.

Wystawa ma charakter scenograficzny – mówi Adrian Rams, autor scenariusza i kurator wystawy – w przestrzeni wystawienniczej zrekonstruowane zostały dwa chodniki (z obudową drewnianą i metalową). Artefakty widoczne na wielkoformatowych wydrukach (narzędzia, wózki kopalniane itp.) zostały odtworzone i umieszczone na ekspozycji, aby zwiedzający mogli ich dotknąć. Zwiedzającym wystawę zostaje wskazane pewne zagadnienie, a odczytywanie treści wystawy można porównać do odczytywania ilustrowanej książki, gdzie w roli ilustracji występują eksponaty. Wystawę powinno się odczytywać następującymi po sobie rozdziałami, ponieważ mamy tu do czynienia z opowiadaniem pewnej historii, która ma swój początek i koniec.

Autor scenariusza: Adrian Rams, Bartłomiej Cieszyński, Maria Leś-Runicka
Kurator wystawy: Bartłomiej Cieszyński, Adrian Rams
Projekt aranżacji: Marek Żak, Przemysław Dudzik
Opracowanie graficzne: Sławomir Śląski
Animacje komputerowe: Adrian Kramarczyk
Prezentacje multimedialne: Marcin Jania
Makiety i rekonstrukcje: Paweł Ogarek, Stanisław Rams, Zbigniew Ciepły
Współpraca: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. Zbigniew Hojka, Adam Frużyński, Wojciech Kamiński, Agnieszka Chećko
Koordynacja techniczna: Przemysław Dudzik, Zbigniew Ciepły
zaproszenie_gornictwo_wystawa2
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki