REKLAMA

W miniony poniedziałek w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca działania jaworznickiej Policji w 2013 roku. W spotkaniu udział wzięli I Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, zaproszeni goście oraz przedstawiciele wszystkich pionów i komórek organizacyjnych jaworznickiej komendy.

Głównym tematem narady było omówienie wyników pracy jaworznickiej Policji za 2013 rok oraz przedstawione zostały priorytety, które policjanci będą realizować w roku bieżącym. W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok udział wzięli: I Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Zbigniew Klimus, Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Pani Ewa Łąpińska, Szefowa Prokuratury Pani Lilianna Sobańska wraz ze swoim Zastępcą Panią Magdaleną Filipowicz, Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert oraz Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Pan Dariusz Starzycki, Kapelan Policji Kś. Mariusz Olejnik, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni miejscowej komendy. Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji podinsp. Piotr Sidzina, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił jej program.

12007

Komendant Sidzina na wstępie podziękował przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2013. Pieniądze w dużej mierze zostały wydane na sfinansowanie wynagrodzeń dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe oraz utrzymanie etatów dzielnicowych kontraktowych. Część pozyskanych środków oraz środki budżetowe pozwoliły na zakup dwóch nowiutkich radiowozów. Podczas narady radiowozy zostały uroczyście poświęcone, a kluczyki zostały wręczone jaworznickim policjantom.

12008

Szef policjantów miniony rok przedstawił w oparciu o zestawienia statystyczne. Dodatkowo, poruszył problematykę związaną ze sprawami kadrowymi, zmianami organizacyjno – strukturalnymi, warunkami pracy i wyposażenia policjantów w sprzęt służbowy. Omówił także stan dyscypliny wśród podległych policjantów.

12009

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Prezydent Miasta oraz Szefowa Prokuratury i Prezes |Sądu, którzy jednoznacznie pozytywnie ocenili jaworznicką służbę. Komendant Klimus podsumowując, stwierdził, że wyniki osiągnięte przez jaworznickich stróżów prawa w 2013 roku są na zadowalającym poziomie.

Kończąc spotkanie komendant Piotr Sidzina pokreślił, że w dalszym ciągu policjanci będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości oraz patologii i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Podziękował też wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Do podziękowań za owocną służbę przyłączyli się również zaproszeni goście.

Tekst i foto: KMP Jaworzno

UWAGA: Archiwum dyskusji na forum znajdziesz tutaj.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki