REKLAMA

W konkursie wzięło w udział 12 dzieci z klas IV- VI szkół podstawowych miasta Jaworzna.
Organizatorem konkursu było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans „Sigma” przy współfinansowaniu z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA.

W JURY KONKURSOWYM zasiedli:
Ksiądz mgr Robert Szulczewski – parafia św. Barbary w Jaworznie
Ksiądz mgr Jacenty Piwowarski – parafia św. Barbary w Jaworznie

Konkurs był podzielony na trzy etapy.

I etap polegał na przygotowaniu przez każdą z drużyn inscenizacji wybranej opowieści z Nowego Testamentu z wykorzystaniem pasujących do akcji strojów.
W tym czasie pozostałe drużyny miały za zadanie skojarzyć i wpisać na kartkach tytuł opowieści Testamentu, której dotyczyła dana scenka. Odpowiedzi drużyn oraz przedstawione inscenizacje były nagradzane przez sędziów punktami i cukierkami.
Najwięcej punktów w tym etapie zgromadziła SP nr 8, SP nr 3 i SP nr 6.

II etap to pytania konkursowe. Drużyny kolejno losowały po pięć pytań. Na tym poziomie można było zdobyć najwięcej punktów.
W tym roku wszystkie drużyny były świetnie przygotowane, a dzieci zadziwiały posiadaniem szczegółowej wiedzy z obowiązującego zakresu tematycznego.
Najwięcej punktów w tym etapie zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6.

III etap polegał na wykonaniu w ciągu 30 minut techniką dowolną pracy plastycznej, która będzie przedstawiać wybraną przez drużynę ewangelię czy opowieść biblijną z Nowego Testamentu.
Za przedstawioną pracę plastyczną sędziowie mogli przyznać od 1 do 10 punktów maksymalnie dla każdej drużyny. Pozostałe drużyny miały za zadanie rozpoznać i wpisać na kartce prawidłowy tytuł opowieści, za co otrzymywały punkty dodatkowe. Najlepsze prace plastyczne w tym roku wykonała Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8.

W rezultacie na I miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 6, na II – Szkoła Podstawowa
nr 8, a III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14.

Poniżej przedstawiamy SKŁAD DRUŻYN i kolejność zdobytych miejsc podczas
VIII Konkursu Wiedzy o Nowym Testamencie z dnia 24.05.2013 r.

Drużyny (opiekun)

1 miejsce
S.P. nr 6 (opiekun P. Ewa Osetek)
Anna Kwiecińska
Joanna Ziobro

2 miejsce
SP nr 5 (opiekun P. Katarzyna Warzecha)
Magdalena Grzymek
Olga Odrzywolska

3 miejsce
SP nr 8 (opiekun P. Daniel Tarasek)
Kamila Kumor
Paweł Cichoń

4 miejsce
SP nr 3 (opiekun P. Małgorzata Kołodziejczyk)
Mikołaj Białek
Igor Kolka

UWAGA: Archiwum dyskusji na forum znajdziesz tutaj.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki